Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.dli.donetsk.ua/jspui/handle/123456789/490
Title: Представництво інтересів промислово-фінансових груп
Other Titles: Представительство интересов промышленно-финансовых групп
Representation of the interests of industrial-financial groups
Authors: Деревянко, Богдан Володимирович
Деревянко, Богдан Владимирович
Derevyanko, Bogdan
Keywords: законодавство
банки
підприємства транспорту і зв’язку
промислово-фінансові групи
державні програми
законодательство
предприятия транспорта и связи
промышленно-финансовые группы
государственные программы
legislation
banks
transportation and communication companies
industrial-financial groups
government programs
Issue Date: 2006
Publisher: Київ : Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва України НАПрН України
Citation: Деревянко Б. В. Представництво інтересів промислово-фінансових груп / Б. В. Деревянко // Приватне право і підприємництво. Зб. наук. праць. Вип. 5, 2006 р. / [редкол.: Крупчан О. Д. (гол. ред.) та ін] ; Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва АПрН України. – Київ, 2006. – С. 191-195.
Abstract: Запропоновано внесення змін до законодавства, що дозволять зацікавити банки, підприємства транспорту і зв’язку у створенні промислово-фінансових груп і за умови наявності у їх складі відповідних фахівців – більш ефективно реалізовувати необхідні державні програми, у тому числі у сфері транспорту, зв'язку і фінансів. Предложено внесение изменений в законодательство, которые позволят заинтересовать банки, предприятия транспорта и связи в создании промышленно-финансовых групп и при условии наличия в их составе соответствующих специалистов – более эффективно реализовывать необходимые государственные программы, в том числе в сфере транспорта, связи и финансов. Proposed amendments to the legislation, that will allow interested banks, transportation and communication companies in creation of the industrial-financial groups. These changes should enable more efficient implementation of the necessary government programs, including in transport, communications and finance.
Description: Стаття
URI: http://repo.dli.donetsk.ua/jspui/handle/123456789/490
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Derevyanko__NDIPLB__2006.pdf254,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.