Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.dli.donetsk.ua/jspui/handle/123456789/554
Title: Система органів державної реєстрації прав на нерухоме майно в Україні: організаційно-правовий аспект
Other Titles: Система органов государственной регистрации прав на недвижимое имущество в Украине: организационно-правовой аспект
The system of bodies of state registration of rights to real estate in Ukraine: organizational and legal aspect
Authors: Іваненко, Дмитро Дмитрович
Иваненко, Дмитрий Дмитриевич
Ivanenko, Dmytro
Keywords: органи державної реєстрації прав
Міністерство юстиції України
Державна реєстраційна служба України
органы государственной регистрации прав
Министерство юстиции Украины
Государственная регистрационная служба Украины
state registration authorities
Ministry of Justice of Ukraine
State Registration Service of Ukraine
Issue Date: 2015
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Іваненко Д. Д. Система органів державної реєстрації прав на нерухоме майно в Україні: організаційно-правовий аспект / Д. Д. Іваненко // Діяльність органів публічної влади щодо забезпечення стабільності та безпеки суспільства : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Суми, 21-22 трав. 2015 р. / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – С. 294-296.
Abstract: Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 р. № 1952-IV визначає систему органів державної реєстрації прав: 1) Міністерство юстиції України (надалі – Мін’юст); 2) центральний орган виконавчої влади що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав; 3) органи державної реєстрації прав утворені Мін’юстом. Закон визначив держателем Державного реєстру прав центральний орган виконавчої влади що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної реєстрації прав, адміністратором Державного реєстру прав є державне підприємство що здійснює заходи із створення та супроводження програмного забезпечення Державного реєстру прав, відповідає за технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних Державного реєстру прав. Закон Украины «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений» от 01.07.2004 г. № 1952-IV определяет систему органов государственной регистрации прав: 1) Министерство юстиции Украины; 2) центральный орган исполнительной власти реализующим государственную политику в сфере государственной регистрации прав; 3) органы государственной регистрации прав образованные Минюстом. Закон определил держателем Государственного реестра прав центральный орган исполнительной власти обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере государственной регистрации прав, администратором Государственного реестра прав является государственное предприятие, осуществляющее мероприятия по созданию и сопровождению программного обеспечения Государственного реестра прав, отвечает за техническое и технологическое обеспечение, сохранение и защиту данных Государственного реестра прав. The Law of Ukraine "On state registration of rights to real estate and their encumbrances" of 01.07.2004 No. 1952-IV defines the system of bodies of state registration of rights: 1) the Ministry of Justice of Ukraine; 2) the central executive body implementing state policy in the field of state registration of rights; 3) bodies of state registration of rights formed by the Ministry of Justice. The law determined that the holder of the State Register of Rights is the central executive authority that ensures the implementation of state policy in the field of state registration of rights, the administrator of the State Register of Rights is a state-owned enterprise that carries out activities to create and maintain software for the State Register of Rights, is responsible for technical and technological support, preservation and protection data of the State Register of Rights.
Description: Тези доповіді
URI: http://repo.dli.donetsk.ua/jspui/handle/123456789/554
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ivanenko.pdf342,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.