Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.dli.donetsk.ua/jspui/handle/123456789/560
Title: Реформування Національної гвардії України
Other Titles: Реформирование Национальной гвардии Украины
Reorganization of the National Guard of Ukraine
Authors: Іваненко, Дмитро Дмитрович
Иваненко, Дмитрий Дмитриевич
Ivanenko, Dmytro
Дігтяр, І. С.
Keywords: Національна гвардія України
законодавство
Национальная гвардия Украины
законодательство
National guard of Ukraine
legislation
Issue Date: 2016
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Дігтяр І. С. Реформування Національної гвардії України / І. С. Дігтяр, Д. Д. Іваненко // Правові засади функціонування публічної влади щодо забезпечення інтелектуального розвитку та безпеки суспільства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 19-20 травня 2016 р. / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2016. – С. 355–359.
Abstract: Законом України «Про Національну гвардію України» від 04.11.1991 р. № 1774-XII було врегульовано правовий статус Національної гвардії України. НГУ отримала правовий статус державного озброєного органу, який було створено на базі внутрішніх військ. До компетенції НГУ відносились питання захисту суверенітету України, територіальної цілісності, життя та особистої гідності громадян, їх конституційних прав і свобод від злочинних посягань та інших антигромадських дій. Законом Украины «О Национальной гвардии Украины» от 04.11.1991 г. № 1774-XII был урегулирован правовой статус Национальной гвардии Украины. НГУ получила правовой статус государственного вооруженного органа, который был создан на базе внутренних войск. К компетенции НГУ относились вопросы защиты суверенитета Украины, территориальной целостности, жизни и личного достоинства граждан, их конституционных прав и свобод от преступных посягательств и иных антиобщественных действий. The Law of Ukraine “On the National Guard of Ukraine” of 04.11.1991 No. 1774-XII is regulated the legal status of the National Guard of Ukraine. The National Guard of Ukraine obtained the legal status of a state armed body that was established on the basis of internal troops. The competence of National Guard of Ukraine included the issues of protection of Ukraine's sovereignty, territorial integrity, life and personal dignity of citizens, their constitutional rights and freedoms from criminal encroachments and other anti-social actions.
Description: Тези доповіді
URI: http://repo.dli.donetsk.ua/jspui/handle/123456789/560
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Natsionalna_hvardiia.pdf1,2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.