Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.dli.donetsk.ua/jspui/handle/123456789/615
Title: Питання доцільності функціонування ПФГ в Україні
Other Titles: Вопросы целесообразности функционирования ПФГ в Украине
Essues of expediency the functioning industrial-financial groups in Ukraine
Authors: Деревянко, Богдан Володимирович
Деревянко, Богдан Владимирович
Derevyanko, Bogdan
Keywords: промислово-фінансові групи
промышленно-финансовые группы
industrial-financial groups
банк
bank
законодавча база
законодательная база
legislative framework
головне підприємство ПФГ
головное предприятие группы
IFG parent company
Issue Date: 2002
Publisher: КНЕУ, Львівська комерційна академія
Citation: Деревянко Б. В. Питання доцільності функціонування ПФГ в Україні / Б. В. Деревянко // Матеріали ІІ міжвуз. наук. конф. студ. і асп. «Маркетинг і підприємництво в перехідній економіці». ‒ Київ : КНЕУ, 2002. ‒ С. 105-107.
Abstract: Україна має відповідну законодавчу базу, власний, хоча й не такий значний як у інших країн, досвід, і свої проблеми, пов’язані зі створенням та діяльністю промислово-фінансових груп. Серед проблем, зокрема, можна виділити суперечності щодо управління ПФГ та визначення головного підприємства ПФГ; заборону створення ПФГ у сфері торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, матеріально-технічного постачання, транспортних послуг; обмеження кількості банків у ПФГ; існування мінімальної суми розрахункового обсягу реалізації кінцевої продукції ПФГ, за умови якої Кабінет Міністрів України приймає до розгляду проекти створення ПФГ; втрату головним підприємством ПФГ права на будь-які пільги з питань оподаткування, яке воно мало або може мати згідно з чинним законодавством України; недостатні гарантії прав контрагентів ПФГ; вимогу в ефективнішому державному стимулюванні створення та діяльності ПФГ у пріоритетних галузях промисловості та інші. Выявлены проблемы, препятствующие созданию и функционированию ПФГ в Украине. Среди них: запрет создавать ПФГ в сфере торговли и общественного питания, бытового обслуживания, материально-технического обеспечения, транспортных услуг; ограничение количества банков в группе; утрату головным предприятием группы всех льгот; недостаточные гарантии прав контрагентов группы и др. Ukraine has the legislative framework, their experiences and their problems related to the creation and activity of industrial-financial groups. The problems can be divided into contradiction with the determination and management IFG parent company; prohibition the creation of IFG in trade, catering, domestic services, logistics, transport services; limiting the number of banks in the IFG; the existence of the minimum amount estimated volume sales of the finished product IFG; loss of parent company IFG rights to any benefits on taxation; insufficient guarantees of the rights IFG contractors; request a more efficient government encouragement and creation of IFG in priority industries and others.
Description: Тези доповіді
URI: http://repo.dli.donetsk.ua/jspui/handle/123456789/615
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Derevyanko__Lviv.pdf185,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.