Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.dli.donetsk.ua/jspui/handle/123456789/1199
Title: Щодо цифровізації економіки
Other Titles: Regarding the digitalization of the economy
Authors: Кадала, Віталій Віталійович
Kadala, Vitaliy
Keywords: цифровізація економіки
інтернет
телекомунікації
ІТ-індустрія
господарське законодавство
інформаційне суспільство
закордонний досвід
digitalization of the economy
Internet
telecommunications
IT industry
economic legislation
information society
foreign experience
Issue Date: 2020
Publisher: Кривий Ріг : Донецький юридичний інститут МВС України
Citation: Кадала В. В. Щодо цифровізації економіки / В. В. Кадала // Господарське право та процес в умовах трансформації суспільних відносин : матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 25 верес. 2020 р.) / [в авторській редакції] ; Донецький юридичний інститут МВС України. ‒ Кривий Ріг, 2020. ‒ С. 275–277.
Abstract: Зроблено висновок, що є потреба у приведенні у відповідність до нових реалій наявного законодавства, врахуванні сучасних світових тенденцій розвитку законодавства щодо цифровізації економіки, а отже перспектива подальших наукових розробок в цьому напрямі полягає як у додатковому вивченні відповідного закордонного досвіду та законодавства, так і у розробці власного нормативного забезпечення, а також обґрунтуванні необхідності імплементації та впровадження до вітчизняного правового поля прийнятних або розроблених норм.
Description: It is concluded that there is a need to bring the existing legislation in line with the new realities, taking into account current global trends in the development of legislation on the digitalization of the economy. The prospect of further research in this area is to further study the relevant foreign experience and legislation, and to develop their own regulations, as well as justify the need for implementation and implementation in the domestic legal field of acceptable or developed standards.
URI: http://repo.dli.donetsk.ua/jspui/handle/123456789/1199
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кадала__ДЮІ.pdf1,21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.