Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.dli.donetsk.ua/jspui/handle/123456789/131
Title: Страх: спроба філософського усвідомлення феномена
Other Titles: Страх: попытка философского осознания феномена
Fear: an attempt at philosophical awareness of the phenomenon
Authors: Туренко, О. С.
Turenko, O.
Keywords: філософія
страх
феномен
ґенеза
цивілізація
философия
генезис
цивилизация
philosophy
fear
phenomenon
genesis
civilization
Issue Date: 2006
Publisher: Вид-во «Парапан»
Citation: Туренко О. С. Страх: спроба філософського усвідомлення феномена : монографія / О. С. Туренко ; [відп. ред. та автор вст. слова І. Пасько]. – Київ : Парапан, 2006. – 214 с.
Abstract: Розвідки царини страху як філософського та соціокультурного феномена в сучасній світоглядній парадигмі є намаганням зробити наголос на його місці у всіх сферах людського буття. Усвідомити, усупереч поширеним поглядам, метафізичні та екзистенційні обрії цього феномена, розкрити функції і простежити соціокультурну креативну генезу страху в західноєвропейській цивілізації та її світовідчутті свого історичного руху. Целью исследования является страх, как философский и культурный феномен в западноевропейской цивилизации. The aim of the study is fear, as a philosophical and cultural phenomenon in Western European civilization.
Description: Монографія
URI: http://repo.dli.donetsk.ua/jspui/handle/123456789/131
Appears in Collections:МонографіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.