Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.dli.donetsk.ua/jspui/handle/123456789/1326
Title: Відносно доцільності прийняття окремого закону України «Про мультимодальні перевезення»
Other Titles: On the feasibility of adopting a special law of Ukraine "On multimodal transportation"
Authors: Деревянко, Богдан Володимирович
Derevyanko, Bogdan
Keywords: Господарський кодекс України
мультимодальні перевезення
Міністерство інфраструктури України
перевезення вантажів у прямому змішаному сполученні
договір мультимодального перевезення
Economic Code of Ukraine
multimodal transportation
Ministry of Infrastructure of Ukraine
transportation of goods in direct mixed communication
multimodal transportation contract
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний університет внутрішніх справ
Citation: Деревянко Б. В. Відносно доцільності прийняття окремого закону України «Про мультимодальні перевезення» / Б. В. Деревянко // Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.) / редкол.: Д. В. Швець (голова), О. М. Бандурка, С. М. Гусаров [та ін.] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. ‒ Харків, 2020. ‒ С. 173–175.
Abstract: Питання відносно доцільності прийняття окремого закону України «Про мультимодальні перевезення» має вирішуватися у комплексі із питанням щодо прийняття окремого транспортного «мультикодексу», який поєднає у собі регулювання усіх правовідносин, повʼязаних із діяльністю усіх можливих видів транспорту. Про це розмови ведуться давно, але допоки реальні законопроекти відсутні. Якщо ж у найближчій перспективі прийняття такого «мультикодексу» не очікується, то прийняття наведеного чи іншого законопроекту є нагальним. Зрозуміло, що одразу після його прийняття постануть питання щодо зміни його окремих положень та доповнення його новими нормами. Питання про доцільність його існування, рівно як і про доцільність існування інших «транспортних» кодексів і законів поновляться з моменту появи реальних перспектив прийняття окремого великого «мультикодексу».
Description: The issue of the expediency of adopting a law of Ukraine "On multimodal transportation" should be addressed in conjunction with the adoption of a separate transport "multicode", which combines the regulation of all legal relations related to the activities of all possible modes of transport. Talks about this have been going on for a long time, but so far there are no real bills. If the adoption of such a "multicode" is not expected in the near future, the adoption of this or another bill is urgent. The question of the expediency of its existence, as well as the expediency of the existence of other "transport" codes and laws will be renewed from the moment of the appearance of real prospects for the adoption of a separate large "multicode".
URI: http://repo.dli.donetsk.ua/jspui/handle/123456789/1326
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Б.В. Деревянко__тези.pdf174,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.