Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.dli.donetsk.ua/jspui/handle/123456789/1339
Title: Щодо запровадження поняття «цивільний партнер» до Закону України «Про запобігання корупції»
Other Titles: Regarding the introduction of the concept of "civil partner" in the Law of Ukraine "On Prevention of Corruption"
Authors: Деревянко, Богдан Володимирович
Derevyanko, Bogdan
Keywords: запобігання корупції
Вищий антикорупційний суд
Державне бюро розслідувань
Національне агентство з питань запобігання корупції
декларант
близькі особи
цивільний партнер
член сімʼї
prevention of corruption
Supreme Anti-Corruption Court
State Bureau of Investigation
National Agency for the Prevention of Corruption
declarant
close person
civil partner
family member
Issue Date: 2020
Publisher: Черкаси : ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України
Citation: Деревянко Б. В. Щодо запровадження поняття «цивільний партнер» до Закону України «Про запобігання корупції» / Б. В. Деревянко // Актуальні проблеми державотворення і захисту прав людини : матеріали Круглого столу, присвяченого Дню прав людини та Міжнародному дню боротьби з корупцією, із залученням практичних працівників, науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти (10 грудня 2020 р.) / ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України. ‒ Черкаси, 2020. ‒ С. 41–43.
Abstract: Запровадження терміну «цивільний партнер» у текст Закону України «Про запобігання корупції» потрібно робити лише стосовно декларанта, який сьогодні користуючись відсутністю цього визначення у Законі, може оформляти майно на цю особу, відкривати на неї рахунки у відділеннях банків, надавати їй певні пільги чи привілеї, нагороди, призначати на певні посади тощо. Відсутність статусу чоловіка (дружини) у цивільного партнера Голови, заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції має залишатися підставою для відмови такому цивільному партнеру у виплаті одноразової грошової допомоги за статтею 15 Закону України «Про запобігання корупції». Стосовно ж декларанта слід повністю підтримати автора законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо розширення переліку близьких осіб» в частині внесення до тексту Закону України «Про запобігання корупції» поняття «цивільний партнер» та поширення на таку особу усіх можливих зобовʼязань та перевірок, аналогічних члену сімʼї декларанта.
Description: The introduction of the term "civil partner" in the text of the Law of Ukraine "On Prevention of Corruption" should be done only in relation to the declarant, who today, taking advantage of the lack of this definition in the Law, can register property for this person, open bank accounts, provide certain benefits or privileges, awards, appointments to certain positions, etc. The absence of the status of husband (wife) of the civil partner of the Chairman, Deputy Chairman of the National Agency for Prevention of Corruption should remain grounds for refusing such civil partner to pay one-time cash benefits under Article 15 of the Law of Ukraine "On Prevention of Corruption". With regard to the declarant, the author of the draft law "On Amendments to the Law of Ukraine" On Prevention of Corruption "to expand the list of relatives" in terms of introducing the text of the Law of Ukraine "On Prevention of Corruption" the concept of "civil partner" and obligations and inspections similar to a member of the declarant's family.
URI: http://repo.dli.donetsk.ua/jspui/handle/123456789/1339
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Derevyanko__10.12.2020.pdf185,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.