Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.dli.donetsk.ua/jspui/handle/123456789/611
Title: Можливі шляхи інтеграції банків та промисловості
Other Titles: Возможные пути интеграции банков и промышленности
Possible ways of integration banks and industry
Authors: Деревянко, Богдан Володимирович
Деревянко, Богдан Владимирович
Derevyanko, Bogdan
Keywords: промислово-фінансові групи
промышленно-финансовые группы
industrial-financial groups
банк
bank
норми права
нормы права
norms of law
місце у групі
место в группе
place in the group
суб’єкт господарювання
субъект хозяйствования
economic entity
Issue Date: 2002
Publisher: Донецьк : ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського
Citation: Деревянко Б.В. Можливі шляхи інтеграції банків та промисловості / Б. В. Деревянко // Проблеми та перспективи розвитку фінансів, кредиту і бухгалтерського обліку : матеріали міжнар. наук. конф. студ. та молодих вчених. — Донецьк: ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2002. — С. 20-21.
Abstract: Від вирішення питань, пов’язаних із внесенням норм, що додатково стимулюватимуть банківські установи до створення ПФГ у значній мірі залежить яке місце у ПФГ будуть займати комерційні банки, а відтак і яке місце серед суб’єктів господарювання України будуть займати ПФГ, тобто яким шляхом підуть банківські установи після їх концентрації – легального фінансування вітчизняних промислових підприємств у межах ПФГ з користуванням певними державними пільгами або ж окремого розвитку чи фактичних зв’язків з вітчизняними або зарубіжними підприємствами без реалізації державних програм та використання пільг. От решения вопросов, связанных с внесением норм, которые будут дополнительно стимулировать банки к созданию ПФГ в значительной мере зависит какое место в ПФГ будут занимать коммерческие банки, а поэтому и какое место среди субъектов хозяйствования будут занимать ПФГ, т.е. каким путем пойдут банки после их концентрации - легального финансирования отечественных промышленных предприятий в ПФГ с пользованием определенными государственными льготами или отдельного развития фактических связей с промышленными предприятиями. On issues related to the introduction of norms, further stimulate banks to create industrial-financial groups are greatly affected place in the group, will take commercial banks, and thus place among economic entities of Ukraine will take industrial-financial groups.
Description: Тези доповіді
URI: http://repo.dli.donetsk.ua/jspui/handle/123456789/611
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Derevyanko__DonSUET.pdf238,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.