Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.dli.donetsk.ua/jspui/handle/123456789/617
Title: Створення регіональних ПФГ як засіб подолання проблем регіонів
Other Titles: Создание региональных ПФГ как способ преодоления проблем регионов
Creation of regional industrial-financial groups as a means of overcoming the problems of the regions
Authors: Деревянко, Богдан Володимирович
Деревянко, Богдан Владимирович
Derevyanko, Bogdan
Keywords: суб’єкт господарювання
субъект хозяйствования
economic entity
промислово-фінансові групи
промышленно-финансовые группы
industrial-financial groups
проблеми окремих областей і регіонів
проблемы отдельных отраслей и регионов
problems of individual areas and regions
соціально-економічні програми
социально-экономические программы
social and economic programs
обласні ради народних депутатів
областные советы народных депутатов
Regional Councils of People's Deputies
регіональні групи
региональные группы
regional groups
Issue Date: 2003
Publisher: Донецький національний університет
Citation: Деревянко Б. В. Створення регіональних ПФГ як засіб подолання проблем регіонів / Б. В. Деревянко // Праці Четвертої міжнар. наук. конф. студ. та молодих учених «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання». Ч. 2. ‒ Донецьк : ДонНУ, 2003. ‒ С. 121-123.
Abstract: Для вирішення проблем окремих областей і регіонів шляхом створення ПФГ, головною метою яких постане реалізація соціально-економічних програм, затверджених обласними радами народних депутатів (регіональних ПФГ), необхідне законодавче закріплення можливості створення регіональних ПФГ внесенням до статті 1 Закону про ПФГ норми з наступним змістом: «Регіональна ПФГ – ПФГ, метою створення якої є реалізація соціально-економічних програм, затверджених обласними радами народних депутатів», і можливості отримання пільг такими групами, внесенням до статті 4 Закону про ПФГ загальної норми: «Головне підприємство та учасники ПФГ можуть отримувати пільги місцевих органів державної влади». Користуючись положеннями ГК України, Законами та даною нормою, запропонованою до статті 4 Закону про ПФГ, регіональні органи місцевого самоврядування зможуть надавати певну кількість пільг головному підприємству та/або учасникам ПФГ, стимулюючи їх до виконання певних державних програм розвитку економіки і одночасного вирішення місцевих проблем. Для решения проблем отдельных областей и регионов путем создания ПФГ, главной целью которых будет реализация социально-экономических программ, утвержденных областными советами народных депутатов (региональных ПФГ), необходимо законодательное закрепление возможности создания региональных ПФГ. To solve the problems of individual areas and regions by creating industrial-financial groups, whose primary purpose rise of social and economic programs approved by Regional Councils of People's Deputies (regional groups) necessary legislative confirmation possibility of creation regional IFG introduction to the Article 1 of the industrial-financial Act of relevant norm.
Description: Тези доповіді
URI: http://repo.dli.donetsk.ua/jspui/handle/123456789/617
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Derevyanko__DonNU__2003.pdf195,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.