Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.dli.donetsk.ua/jspui/handle/123456789/614
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorДеревянко, Богдан Володимирович-
dc.contributor.authorДеревянко, Богдан Владимирович-
dc.contributor.authorDerevyanko, Bogdan-
dc.date.accessioned2020-04-29T09:25:30Z-
dc.date.available2020-04-29T09:25:30Z-
dc.date.issued2002-
dc.identifier.citationДеревянко Б. В. Промислово-фінансові групи як суб’єкти господарювання, здатні конкурувати з зарубіжними транснаціональними корпораціями / Б. В. Деревянко // Праці Другої міжнар. третьої всеукр. наук. конф. студ. та молодих учених «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання». Ч. 3. ‒ Донецьк: ДонНУ. ‒ 2002. ‒ С. 79-81.uk_UA
dc.identifier.urihttp://repo.dli.donetsk.ua/jspui/handle/123456789/614-
dc.descriptionТези доповідіuk_UA
dc.description.abstractУкраїнські суб’єкти господарювання для отримання конкурентних переваг в умовах жорсткої глобалізації світової економіки повинні активніше формувати ПФГ, спираючись, в першу чергу, на технологічну міць машинобудування, металургії, хімічної промисловості, передові досягнення науки та техніки, фінансовий та інноваційно-інвестиційний потенціал власної країни. При цьому для протистояння поглиненню вітчизняної економіки зарубіжними ТНК необхідне усунення необґрунтованого розчленування цілісних народно-господарських та науково-технологічних комплексів під будь-якими приводами. При цьому неприпустимим є роздроблення природних монополій під тиском Заходу. Тут є резерви росту й ефективності за рахунок скорочення й оптимізації посередницьких структур. А для більшого зацікавлення потенційних учасників до створення та/або офіційної реєстрації необхідні зміни в законодавстві про ПФГ, які б врівноважили обов’язки групи та її учасників перед державою з державними пільгами та привілеями. Украинские субъекты хозяйствования для получения конкурентных преимуществ в условиях жесткой глобализации мировой экономики должны активнее формировать ПФГ, опираясь, в первую очередь, на технологическую мощь машиностроения, металлургии, химической промышленности, передовые достижения науки и техники, финансовый и инновационно-инвестиционный потенциал собственного государства. При этом для противостояния поглощению отечественной экономики зарубежными ТНК необходимо устранение необоснованного расчленения целостных народно-хозяйственных и научно-технологических комплексов под любыми поводами. Недопустимым является дробление естественных монополий под давлением Запада. Для большей заинтересованности потенциальных участников к созданию и/или официальной регистрации необходимы изменения в законодательстве о ПФГ, которые бы уравновесили обязанности группы и ее участников перед государством государственными льготами и преимуществами. Ukrainian economic entities to obtain competitive advantages in a highly globalizing world economy should actively shape the industrial-financial groups, based primarily on technological power engineering, metallurgy, chemical industry, the latest achievements of science and technology, financial and Innovation Investment potential of their country.uk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherДонецький національний університетuk_UA
dc.subjectсуб’єкт господарюванняuk_UA
dc.subjectсубъект хозяйствованияuk_UA
dc.subjecteconomic entityuk_UA
dc.subjectглобалізація світової економікиuk_UA
dc.subjectглобализация мировой экономикиuk_UA
dc.subjectglobalizing of the world economyuk_UA
dc.subjectпромислово-фінансові групиuk_UA
dc.subjectпромышленно-финансовые группыuk_UA
dc.subjectindustrial-financial groupsuk_UA
dc.subjectконкурентні перевагиuk_UA
dc.subjectконкурентные преимуществаuk_UA
dc.subjectcompetitive advantagesuk_UA
dc.subjectфінансовий та інноваційно-інвестиційний потенціал власної країниuk_UA
dc.subjectфинансовый и инновационно-инвестиционный потенциал собственного государстваuk_UA
dc.subjectfinancial and Innovation Investment potential of their countryuk_UA
dc.titleПромислово-фінансові групи як суб’єкти господарювання, здатні конкурувати з зарубіжними транснаціональними корпораціямиuk_UA
dc.title.alternativeПромышленно-финансовые группы как субъекты хозяйствования, способные конкурировать с зарубежными транснациональными корпорациямиuk_UA
dc.title.alternativeIndustrial-financial groups as entities, capable of competing with foreign transnational corporationsuk_UA
dc.typeThesisuk_UA
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Derevyanko__DonNU__2002.pdf211,23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.